Karta Standardów dla Ciepła Systemowego

Celem ustanowienia jest podniesienie i utrzymanie wysokiego poziomu obsługi Klientów oraz wysokich standardów technicznych świadczonych usług.

 

OBSŁUGA KLIENTA
1. Biuro Obsługi Klienta
Wydzielone miejsce i osoba do prowadzenia kompleksowej obsługi Klienta.
2. Standardy prowadzenia rozmowy z Klientem. Możliwość kontaktu przez telefon oraz e-mail.
3. Telefon awaryjny – Pogotowie Ciepłownicze.
Możliwość kontaktu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Przerwy w dostawie ciepła – standardy informowania.
Umieszczanie informacji na stronie internetowej firmy oraz fax lub e-mail do Klienta.
5. Obsługa reklamacji.
Możliwość złożenia reklamacji osobiście, fax-em oraz e-mailem.
6. Wnioski o przyłączenie.

Wyznaczona osoba i miejsce do obsługi. Procedury przyjęcia i realizacji wniosku.

 

MARKETING I KOMUNIKACJA
1. Serwis www.
Przyjazny i funkcjonalny serwis www tak, aby każdy klient uzyskał w sposób łatwy interesujące go informacje. Witryna internetowa zawierająca dane firmy, informacje o świadczonych usługach, dane kontaktowe.
2. Kontakt z Klientem.

Kontakt przez telefon oraz e-mail. Powstaje uporządkowany przepływ informacji zewnętrznej i wewnętrznej niezbędny do podejmowania trafnych decyzji.

 

STANDARDY TECHNICZNE
1. Normy emisji: przestrzeganie norm emisji: CO2, SO2, pyłów, NOx
2. Przesył ciepła: obniżenie strat przesyłu ciepła poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii izolacyjnych.
3. Racjonalizacja wykorzystania dostarczonego ciepła: automatyzacja systemów, system nadzoru.
4. Pełna dostępność dostaw: gotowość dostaw ciepła przez 12 miesięcy w roku.