Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadu powstałego ze spalania miału węglowego M II A o kodzie 10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, powstających ze spalania miału węglowego, z zasobnika żużla znajdującego się na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz Odpowiedź na pytania 16.10.2023r. – pobierz Odpowiedź na pytania 17.10.2023r. – pobierz Odpowiedź na pytania 27.10.2023r. – pobierz