O firmie

Misją PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Miasto Świnoujście stałych i nieprzerwanych dostaw energii cieplnej przy zapewnieniu sprawności stosowanej infrastruktury i z uwzględnieniem racjonalnego poziomu kosztów.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z.o.o. w Świnoujściu jest głównym dostawcę energii cieplnej w Świnoujściu. Zaopatruje w ciepło blisko 70% mieszkańców miasta. Przedsiębiorstwo posiada jedną ciepłownię, zlokalizowaną w pobliżu centrum miasta. Dzięki tej lokalizacji oraz spalaniu dostępnego i niedrogiego paliwa (węgiel kamienny) PEC Sp. z o.o. dostarcza ciepło mieszkańcom Świnoujścia w najniższej cenie na lokalnym rynku ciepła. System ciepłowniczy Miasta Świnoujścia oparty o przesył ciepła z wykorzystaniem wody jest systemem bezpiecznym dla użytkowników. Dzięki temu jak również ze względu na niski koszt energii i niskie koszty inwestycyjne przyłączenia, cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców ciepła.

Dzięki wysokiemu reżimowi technologicznemu oraz wykwalifikowanej obsłudze jak również ciągłym inwestycjom proekologicznym, Spółka utrzymuje wysokie wymagania ochrony środowiska naturalnego.

Przedmiotem Działalności Spółki jest:
– koncesjonowana produkcja oraz przesył i dystrybucja ciepła,
– eksploatacja instalacji i urządzeń wytwarzania, przesyłu i rozdziału ciepła,
– modernizacja instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
– współpraca przy tworzeniu planów rozbudowy i modernizacji systemów ciepłowniczych,
– opiniowanie techniczne i eksploatacyjne urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii cieplnej,
– propagowanie energooszczędnych rozwiązań w zakresie budownictwa,
– usługi remontowe,
– zastępstwo inwestycyjne i koordynacja inwestycji,
– prowadzenie prac budowlanych z zakresu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych.