Władze spółki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Świnoujściu jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z powyższym organami Spółki są:

1. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Jesteśmy firmą komunalną ze 100% kapitałem polskim. Naszym właścicielem jest miasto Świnoujście.

2. RADA NADZORCZA:

Organ nadzorująco – kontrolno – doradczy, powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Rada składa się z pięciu osób, trzy osoby wybiera właściciel, dwie wybierają pracownicy Spółki.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

3.ZARZĄD:

Zarząd Spółki może składać się z jednego do trzech członków. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
Zarząd do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych powołał prokurenta, któremu udzielił prokury samoistnej.