Rejestracja konta eBOK

Szanowni Państwo,

Realizując postanowienia § 32 ust.2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22.01.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.2021 poz. 158) uprzejmie informujemy, iż PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu sprzedające ciepło zapewnia odbiorcy końcowemu dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur.

W ramach funkcjonującego Elektronicznego Biura Obsługi Klienta wprowadzony został całkowicie zdalny proces rejestracji konta eBOK. Zgodnie z oczekiwaniami Odbiorców, rejestrację konta eBOK wykonają Państwo samodzielnie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.pec.swinoujscie.pl. Po wysłaniu wypełnionego formularza, otrzymają Państwo kod aktywacyjny na wskazany we wniosku adres e-mail oraz informację o aktywacji konta eBOK.
Wersja eBOK zapewnia bezpłatny dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur oraz :
– wgląd do danych teleadresowych,
– prezentowanie wartości wystawionych faktur oraz odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych,
– kontrolowanie należności za zużytą energię cieplną,
– wgląd do historii rachunków,
– wgląd do aktualnego stanu salda na koncie rozrachunkowym (aktualizacja salda następuje każdorazowo po zaksięgowaniu operacji na koncie Odbiorcy usług lub wystawieniu faktury),
– historię odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych,
– dostęp do treści zawartych umów będących podstawą świadczenia usług dostawy ciepła.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 pod numerem telefonu 91 321 39 13 lub za pośrednictwem email: ebok@pec.swinoujscie.pl

Pozdrawiamy

Biuro Obsługi Klienta
PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu