Informacja dotycząca Zmiany Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu zawiadamia, że od 15 lipca 2021 r. będzie obowiązywała nowa taryfa za ciepło. Zmiana taryfy jest niezależna od PEC.

Zmiana została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2021 r. nr OSZ.4210.9.5.2021.246.XXI.APo1. Wynika tylko i wyłącznie ze znaczącego wzrostu giełdowej ceny zakupu uprawnień do emisji CO2. Cena ta w ostatnich 12. miesiącach wzrosła z 25 euro do 54 euro. Przy aktualnych giełdowych cenach uprawnień, koszt ich nabycia stanowi 30% kosztów działalności spółki. W związku z tak dużym wzrostem ceny zakupu uprawnień, pomimo obniżenia pozostałych kosztów działalności PEC, spółka nie ma już możliwości dalszego łagodzenia skutków tego wzrostu. Oznacza to, że cena ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (podgrzania wody) wzrośnie średnio o 10 procent. Kwota na rachunku mieszkańca będzie wyższa średnio o 15 zł netto miesięcznie (18,45 zł brutto/mc).

Szanowni odbiorcy. Świnoujski PEC Sp. z o.o. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw ciepłowniczych w regionie. Koszty funkcjonowania spółki są skrupulatnie nadzorowane. Wzrost giełdowych cen uprawnień do emisji, który znacząco wpływa na wzrost cen ciepła systemowego na rynku krajowym, jest czynnikiem niezależnym od firm ciepłowniczych.

Mimo wzrostu ceny, ciepło dostarczane przez spółkę PEC nadal jest jednym z najtańszych w północno – zachodniej Polsce.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu