Ceny i stawki opłat dla odbiorców ciepła

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Świnoujściu Sp. z o. o podaje ceny i stawki opłat dla odbiorców ciepła z rekompensatą