Przywrócenie dostaw ciepła

PEC informuje, że dostawa ciepła na cele ciepłej wody po usunięciu awarii sieci ciepłowniczej spowodowanej przez firmę zewnętrzną zostanie przywrócona w piątek we wczesnych godzinach porannych.