PEC gotowy do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2023/2024

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu informuje swoich klientów, że jest w pełni przygotowane do kolejnego sezonu grzewczego 2023/2024.

Jednocześnie przypominamy, że zapewniamy dostawę ciepła w ciągu całego roku kalendarzowego. Termin włączenia i wyłączenia ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala każdy Odbiorca indywidualnie. Wznowienie ciepła następuje na pisemny wniosek Odbiorcy.

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu