Przedłużenie wsparcia dla Odbiorców ciepła

Szanowni Państwo,

W dniu 31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760), która ma celu przedłużenie wsparcia dla uprawnionych Odbiorców poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z opłatami za dostarczone ciepło do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Rozliczenia od 01 stycznia 2024 r. realizowane będą w oparciu o dotychczas złożone przez Państwa oświadczenia.

Tylko istotne zmiany wymagają aktualizacji oświadczenia.

 

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu