Realizacja dwóch zadań: opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia hali kotłów WR i WLM w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu i opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie remontu instalacji elektrycznej i tras kablowych budynku socjalno- warsztatowego PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz