ISO

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu jako nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001.

Cele systemu zarządzania:

W ramach naszej działalności realizujemy n/w cele:

  • prowadzenie procesów wytwarzania ciepła w sposób minimalizujący zanieczyszczenie środowiska oraz zapobiegający zanieczyszczeniom zgodnie z przepisami środowiskowymi,
  • dostarczenie ciepła na cele centralnego ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody (podgrzania zimnej wody) w sposób spełniający wymagania Klientów oraz stosownych przepisów,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz uwzględnianie roli pracowników i ich przedstawicieli w działaniach na rzecz ochrony środowiska,
  • doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego,
  • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków dla wdrożenia, utrzymywania i udoskonalania systemu zarządzania środowiskowego i realizacji ustanowionej polityki środowiskowej.

Zobowiązanie Kierownictwa:

Kierownictwo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Świnoujściu gwarantuje środki finansowe, rzeczowe i organizacyjne na utrzymywanie i ciągłe ulepszanie Systemu Zarządzania Środowiskowego.