Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadów powstających w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin kotła K-2 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) o kodzie 10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, 2) o kodzie 10 01 02 – popioły lotne z węgla.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, zgodnie z art. 84 ustawy z dn. 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710 z późn. zm, ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji dot. „Budowy nowego, efektywnego, ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska źródła ciepła dla miasta Świnoujście w nowej lokalizacji z wykorzystaniem sieci przesyłowej stanowiącej własność Spółki” Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych – pobierz Regulamin przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych – pobierz