Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu zaprasza do składania ofert na dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   – pobierz

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni kontenerowej wraz z instalacjami technicznymi na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego systemu oraz świadczeniem usług serwisowych”

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz